പൂക്കോട് തടാകo വയനാട്

ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റിനെ പിന്നിലാക്കി വയനാടൻ മണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് പൂക്കോട് തടാകം. ലക്കിടി വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം 4…

Hello Wayanad!!

വയനാടെന്ന പേരിനൊപ്പം ഓർമയിൽ മായാതെ നിലക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചുരം!!  കുതിരവട്ടം പപ്പു എന്ന അതുല്യ കലാകാരന്റെ നാവിലൂടെ മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുപോയ താമരശ്ശേരി ചുരം….